Vznik našej firmy sa datuje od roku 1991

Základnou činnosťou našej firmy je oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov - lisov. Súčasťou firmy je aj nákup a predaj použitých tvárniacich strojov ako aj predaj strojov po oprave. Stroje ponúkané našou firmou sú kvalitné a cenovo dostupné.

Kvalitu opravy lisov zaručujú naši pracovníci - bývalí pracovníci výroby a servisu týchto strojov.

Výstupné dokumenty o komplexných opravách obsahujú certifikáty o opravách, výstupné revízne správy a prehlásenia o zhode výrobkov. Firma prevádza servis a opravy priamo u zákazníka, ako aj v našich vlastných dielňach, kde máme vybudovanú stálu prevádzku.

Prevádzame montáž, údržbu, odborné skúšky a prehliadky / revízie / elektroinštalácie a bleskozvodov. Ponúkame výrobu rozvádzačov rôznych typov a modifikácií.

Činnosť firmy

Tvárniace stroje :
Firma sa zaoberá opravou a rekonštrukciou lisov, výrobcu VSS Košice, typov LE, LEK, LFJ ako aj výrobcu Šmeral Trnava typov LEN a LEXN.

Servis, oprava rekonštrukcia
Servis, opravu a rekonštrukciu prevádzame komplexne

  • oprava strojnej a zámočnickej časti
  • oprava elektročastí
  • oprava povrchovej úpravy
  • výroba rozvádzačov aj s CE prevedením
  • rekonštrukciu elektroinštalácie
  • rekonštrukciu ovládania lisov, čo zabezpečuje zvýšenie kvality a bezpečnosti obsluhy

Na tieto účely používame kvalitné prvky renomovaných firiem, ako sú Siemens, Telemecanique Rital, Sarel, Schneinder, Omron.

Predaj náhradných dielov a súčiastok
K ponúkaným službám - opravy zabezpečujeme náhradné diely.
Zabezpečujeme aj samostatné dodávky náhradných dielcov podľa našich možností a požiadavok zákazníka.
Pre spokojnosť našich zákazníkov zabezpečujeme aj subdodávky dielcov a súčiastok, ako sú elektromagnetické ventily, ovládacie hlavice, stykače, spínače, koncové spínače, ovládacie prvky, rozvádzačové skrine, pružné podložky pod lis a pod.

Projekty, dokumenty, výkresové dokumentácie, návody na obsluhu
Firma zabezpečuje celkovú dokumentáciu od projektu cez realizáciu až po výstupnú kontrolu s vystavením protokolov a certifikátov. Jednotlivé opravy a rekonštrukcia zvyšujú kvalitu jednotlivých častí lisu, zvyšujú bezpečnosť ovládania lisov, zohľadnňujúc platné normy STN-EN.

© webdesign & webdevelopment by xaris.sk