LEK 160 : po kompletnej oprave
Technické prevedenie :
 • motorické prestavenie barana s indukčnou kontrolou krajných polôh
 • motorické mazanie kontrola mazania Tribotec
 • el. magnetický ventil s kontrolou Regada Prešov
 • kompletná oprava uloženia excentrického hriadeľa
 • prebrúsenie stolovej dosky , úprava klzných časti barana a stroja
 • kompletná oprava prestavenie zdvihu
 • nový rozvod vzduchu s elementmi VESTA AUTOMATION
 • kompletná oprava spojky- brzdy : bez azbestové obloženie, oceľový , liatinový kotúč brzdy, nové ložiská , pružiny
 • nová el. inštalácia
 • nový el rozvádzač Rital na stroji
 • dvojručné ovladanie- centrál stop Omron
 • nové elektro prvky , ovládací panel – nožný spínač Telemecanique
 • nová povrchová úprava
 • možnosť montáže spodného pridržiavača
Technická dokumentácia
 • certifikát primeranosti technickej dokumentácie TI Slovenská republika - Košice
 • certifikát bezpečnosti ovládania podľa STN 21 0700
 • výstupná odborná prehliadka a skúška pracovného stroja -lisu
 • návod na obsluhu a údržbu stroja
 • sprievodná výkresová dokumentácia elektročasti
 • skušobný protokol presnosti lisu
 • pasporty tlakových nádob
 • odborné prehliadky tlakových nádob a poistných ventilov
 • prehlásenie o zhode el. rozvádzača
 • prehlásenie o zhode stroja -lisu
Záruka : 6 mesiacov

Fotodokumentácia :

LEK 250 : excentrický lis po kompletnej oprave
Technické prevedenie :
 • motorické prestavenie barana s indukčnou kontrolou krajných polôh
 • motorické mazanie kontrola mazania Tribotec
 • el. magnetický ventil s kontrolou Regada Prešov
 • kompletná oprava uloženia excentrického hriadeľa
 • prebrúsenie stolovej dosky , úprava klzných časti barana a stroja
 • kompletná oprava prestavenie zdvihu
 • nový rozvod vzduchu s elementmi VESTA AUTOMATION
 • kompletná oprava spojky- brzdy : bez azbestové obloženie, oceľový , liatinový kotúč brzdy, nové ložiská , pružiny
 • nová el. inštalácia
 • nový el rozvádzač Rital na stroji
 • dvojručné ovladanie, centrál stop Omron, Telemecanique
 • nové elektro prvky , ovládací panel – nožný spínač Telemecanique
 • nová povrchová úprava
 • možnosť montáže spodného pridržiavača
Technická dokumentácia
 • certifikát primeranosti technickej dokumentácie TI Slovenská republika - Košice
 • certifikát bezpečnosti ovládania podľa STN 21 0700
 • výstupná odborná prehliadka a skúška pracovného stroja -lisu
 • návod na obsluhu a údržbu stroja
 • sprievodná výkresová dokumentácia elektročasti
 • skušobný protokol presnosti lisu
 • pasporty tlakových nádob
 • odborné prehliadky tlakových nádob a poistných ventilov
 • prehlásenie o zhode el. rozvádzača
 • prehlásenie o zhode stroja -lisu
Záruka : 6 mesiacov

Fotodokumentácia :

LE 160 C po kompletnej oprave
Technické prevedenie :
 • mazanie s kontrolou mazania
 • el. magnetický vzduchový ventil 3 VEE 25 DFA
 • nove bronzové puzdrá
 • nový el. rozvádzač na lise s bezpečnostnými prvkami Omron , PILZ
 • nová elektro inštalácia
 • nová pneumatická časť
 • kompletná oprava spojky- brzdy s novými ložiskami , bezazbestovými obloženiami
 • prebrúsenie stolovej dosky a kĺzných častí lisu

Technická dokumentácia
 • certifikácia primeranosti dokumentácie TI –SR Košice
 • certifikácia bezpečnostných parametrov STN 21 0700
 • výstupná odborná prehliadka a skúška pracovného stroja -lisu
 • protokol o kusovej skúške rozvádzača
 • návod na obsluhu a údržbu
 • výkresová dokumentácia el. časti
Záruka : 6 mesiacov

Fotodokumentácia :

LE 250 C po kompletnej oprave
Technické prevedenie :
 • el.magnetický vzduchový ventil Regada
 • mazanie s kontrolou Tribotec
 • el. rozvádzač na lise Rital
 • bezpečnostná kontrola reťaze
 • nová pneumatická časť
 • dvojručné ovládanie s bezpečnostnými prvkami
 • nové bronzové puzdrá
 • kompletná oprava spojky-brzdy s novými ložiskami, bezazbestovými obloženiami
 • prebrúsenie stolovej dosky a klzných častí lisu
 • nová excentrická hriadeľ
Technická dokumentácia :
 • certifikácia primeranosti dokumentácie TI – SR Košice
 • certifikácia bezpečnostných parametrov STN 21 0700
 • atest tlakovej nádoby
 • výstupná odborná prehliadka a skúška pracovného stroja
 • protokol o kusovej skúške rozvádzača
 • návod na obsluhu a údržbu
 • výkresová dokumentácia el. časti
Záruka : 6 mesiacov

Fotodokumentácia :

LEXN 100 C po oprave - CE prevedenie
Technické prevedenie :
 • oprava a výmena strojnej časti
 • výmena pneumatickej časti
 • výmena elektročasti a elektrorozvádzača
 • nová povrchová úprava
 • prebrúsenie stolovej dosky a klzných častí lisu
 • bezazbestové obloženie spojky-brzdy

Technická dokumentácia :
 • certifikácia bezpečnostných parametrov STN 21 0700
 • výstupná odborná prehliadka a skúška pracovného stroja – lisu
 • návod na obsluhu a údržbu
 • výkresová dokumentácia elektročasti
Záruka : 6 mesiacov
Excentrický lis TON 50 SP - 50 tonový
Rok výroby : 1998
Výrobca: LE ROY de Présalé
Prevedenie CE
Stav - výborný
Záruka :3 mesiace

Fotodokumentácia :

Excentrický lis LONG 25 - 25 tonový
Rok výroby : 1997
Prevedenie CE
Stav - výborný
Záruka : 3 mesiace

Fotodokumentácia :

Excentrický lis CEP - 25 tonový
Rok výroby : 1983
Stav - dobrý
Záruka : 3 mesiace

Fotodokumentácia :

Pripravujeme tieto stroje:
Rýchlo vysekávací automat Schuller A2 - 315
  Stroje je možné predviesť a vyskúšať
© webdesign & webdevelopment by xaris.sk